Ngành nghề theo biểu cam kết WTO

NGÀNH NGHỀ THEO BIỂU CAM KẾT WTO

 

 

STT

 

Tên Ngành nghề

 

Tỷ lệ cho phép tối đa

 

Quy Định của Luật Chuyên ngành

 

01

 

Dịch vụ liên quan đến Sản xuất  (CPC 884 và 885). Bao gồm các hoạt động cụ thể sau:
-
 Bảo trì, sửa chữa máy in, máy vi tính; Gia công mực in, sản xuất mực in.
- Các hoạt động gia công hàng hóa.

 

100% vốn nước ngoài
 

 

 

02

 

Quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối sỉ hàng hóa: Được phép xuất nhập khẩu các hàng hóa quy định tại Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa. (Trừ những hàng hóa chưa cho phép xuất nhập khẩu hoặc xuất nhập khẩu theo lộ trình tại Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM).

 

100% vốn nước ngoài

 

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2007/TT-BTM;
- Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM

 

03

 

Quyền phân phối lẻ hàng hóa ( CPC 621, 622, 631).

 

100% vốn nước ngoài

 

- Nghị định 23/2007/NĐ-CP;
- Thông tư 09/2007/TT-BTM;
- Quyết định 10 /2007/QĐ-BTM

 

DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC

 

05

 

Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)
(i) Dịch vụ tư vấn và kiến trúc trước khi thiết kế (CPC 86711)
(ii) Dịch vụ thiết kế kiến trúc (CPC 86712)
(iii) Các dịch vụ quản lý hợp đồng (CPC 86713)
(iv) Các dịch vụ kiến quản lý hợp đồng và thiết kế kiến trúc tích hợp (CPC 86714).
(v) Các dich vụ kiến trúc khác (CPC 86719)
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

06

 

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672)
(i) dịch vụ cố vấn và tư vấn kỹ thuật (86721),
(ii) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với việc xây dựng nền móng và các toà nhà (86722),
(iii) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với lắp đặt cơ và điện cho các toà nhà (86723),
(iv) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với xây dựng các công trình dân dụng (86724),
(v) dịch vụ thiết kế kỹ thuật đối với công trình sản xuất và chế biến công nghiệp (86725),
(vi) dịch vụ thiết kế kỹ thuật khác n.e.c. (86726),
(vii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác trong giai đoạn lắp đặt và xây dựng (86727), và.
(viii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật khác (86729).
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

07

 

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)
Bao gồm các dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến các dự án chìa khoá trao tay, gồm:
(i) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ đối với các dự án hạ tầng giao thông chìa khoá trao tay (86731),
(ii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ và quản lý dự án đối với các dự án cung cấp nước và vệ sinh chìa khoá trao tay (86732),
(iii) các dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ đối với xây dựng các dự án sản xuất chìa khoá trao tay (86733), và
(iv) các dịch vụ kỹ thuật đồng bộ đối với các dự án chìa khoá trao tay khác.
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

08

 

Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

 

  1. 1.Dịch vụ quy hoạch đô thị (CPC 86741)
  2. 2.Dịch vụ kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 86742)

 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

09

 

Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512)
 
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

10

 

Công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514,  516).
Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn

 

100% vốn nước ngoài

 

 

11

 

Dịch vụ sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (CPC 5161). Bao gồm hoạt động:Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí.

 

100% vốn nước ngoài

 

 

12

 

Dịch vụ hàn và lắp đặt ống dẫn nước (CPC 56120). Bao gồm hoạt động: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

 

100% vốn nước ngoài

 

 

13

 

Dịch vụ mắc và lắp ráp điện (CPC 5163). Bao gồm hoạt động: Lắp đặt hệ thống điện.
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

14

 

Dịch vụ xây dựng đối với công trình xây dựng dân cư với 1 và 2 nhà ở (CPC 5121). Bao gồm hoạt động: Xây dựng nhà các loại; Chuẩn bị mặt bằng.
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

15

 

Công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517).

 

100% vốn nước ngoài

 

 

16

 

Các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).

 

100% vốn nước ngoài

 

 

17

 

Dịch vụ xây dựng đới với các thiết kế dân dụng (CPC 513). Bao gồm hoạt động: Xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất.

 

100% vốn nước ngoài

 

 

18

 

Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải).

 

80% vốn nước ngoài

 

 

DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY VI TÍNH

 

19

 

Dịch vụ máy vi tính và các dịch vụ liên quan đến máy vi tính (CPC 841 – 845, CPC 849).
- Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt phần cứng máy vi tính (CPC 841)
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

20

 

Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843). Bao gồm hoạt động: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
- Dịch vụ chuẩn bị đầu vào(CPC 8431)
- Dịch vụ xử lý dữ liệu và sắp xếp theo bảng(CPC 8432)
- Dịch vụ xử lý dữ liệu khác (CPC 8439)

 

 

21

 

Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy vi tính (CPC 8450)
 

 

 

22

 

- Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842)
- Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống  (CPC 8421)
- Dịch vụ phân tích hệ thống  (CPC 8422)
- Dịch vụ thiết kế hệ thống  (CPC 8423)
- Dịch vụ lập trình (CPC 8424)
- Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống (CPC 8425)
 

 

 

23

 

Dịchvụsửa chữa,bảo dưỡng máy
móc,thiết bị  (không bao gồmsửa chữa,bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặccácphương tiện vàthiết bịvận tải khác) (CPC 633).

 

 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

 

24

 

Dịch vụ nhượng quyền thương mại (CPC 8929)

 

100% vốn nước ngoài

 

 

25

 

Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ 86402 : dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng).

 

100% vốn nước ngoài

 

 

26

 

Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học tư nhiên (CPC 851)
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đối với khoa học xã hội và nhân văn (CPC 852)
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển đa ngành (CPC 852)

 

100% vốn nước ngoài

 

 

27

 

Dịch vụ quảng cáo (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá).        
- Dịch vụ bán và cho thuê thời gian và không gian quảng cáo;
- Các dịch vụ lập kế hoạch và bố trí quảng cáo;
- Các dịch vụ quảng cáo khác: dịch vụ quảng cáo ngoài trời, không trung, …..
 

 

Phải liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam, trong đó tỷ lệ của Nhà đầu tư NN không hạn chế, có thể chiếm tới 90% vốn điều lệ.

 

 
 
 
 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN – GIÁO DỤC

 

28

 

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

29

 

Giáo dục bậc cao (CPC 923)
Dịch vụ giáo dục trung học mang tính kỹ thuật và hướng nghiệp (CPC 92230). Bao gồm hoạt động:
 Dạy nghề.
 

 

100% vốn nước ngoài

 

 

30

 

Giáo dục cho người lớn (CPC 924). Bao gồm hoạt động: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

 

100% vốn nước ngoài

 

 

31

 

Các dịch vụ giáo dục khác (CPC 929) bao gồm đào tạo ngoại ngữ).

 

100% vốn nước ngoài

 

 

32

 

Dịch vụliênquan đến tư vấn khoa họckỹ thuật(chỉ đối với CPC86751,86752và86753).

 

51% vốn nước ngoài

 

           

 

DỊCH VỤ VIỄN THÔNG – GIẢI TRÍ

 

33

 

Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110);

 

100% vốn nước ngoài nhưng phải gắn liền với hoạt động đầu tư xây dựng khách sạn. Đến năm 2016 không hạn chế.
 

 

 

34

 

Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110);

 

 

35

 

Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643);

 

 

36

 

Dịch vụ chuyển phát (CPC 7512)
- Các dịch vụ chuyển tin đa phương thức (CPC 75121)
 
 

 

51% vốn nước ngoài

 

 

37

 

Dịchvụviễn thông (CPC 752);
- Dịch vụ thoại(CPC 7521);
- Dịch vụ Telex(CPC 7523);
- Dịch vụ thông tin vô tuyến; (CPC 752)
- Dịch vụ kết nối Internet(CPC 752);
- Dịch vụ mạng riêng ảo(CPC 752);
- Dịch vụ truy cập Internet(CPC 752).

 

Các dịch vụ không có hạ tầng mạng: 51% vốn nước ngoài và phải liên doanh với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông được cấp phép tại Việt Nam.
Cácdịchvụcó hạtầng mạng: Ngay sau khi gia nhập,cho phépliên
doanh  vớinhàcung cấp dịch vụ viễnthông được cấp phép tạiViệt Nam.Phần vốn gópcủaphíanước ngoài trong liên doanh không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

 

 

38

 

Dịch vụ phát hành phim (CPC 96113 trừ băng hình);

 

51% vốn nước ngoài và phải liên doanh với doanh nghiệp đã được cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.
Các nhàvăn hoá, các tụ điểm chiếu phim,câulạc bộ và hiệp hội chiếu phimcôngcộng, các đội chiếu bóng lưu độngcủaViệt Namkhông được phépthamgia hợp đồng hợptác kinh doanh hay liêndoanh với các nhàcungcấp dịchvụ nướcngoài.

 

 

39

 

Dịch vụ sản xuất phim (CPC 96112, trừ băng hình);

 

 

40

 

 Dịch vụ chiếu phim (CPC 96121);

 

 

43

 

Dịchvụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống và xiếc) (CPC9619);

 

Chưa cam kết, nhưng Đến năm 2012 cho phép thành lập liên doanh với 49% vốn nước ngoài
 

 

 

44

 

 
Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành
tourdu lịch (CPC 7471);

 

Nhà đầu tư Nước Ngoài phải liên doanh với đối tác VN nhưng không hạn chế vốn góp, có thể lên đến 90%

 

 

45

 

Kinh doanh trò chơi điện tử
(CPC 964**)

 

49% vốn nước ngoài và phải liên doanh với đối tác Việt Nam được phép kinh doanh trong lĩnh vực này.

 

 

MÔI TRƯỜNG

 

46

 

 
Dịch vụ xử lý nước thải (CPC 9401)

 

51% vốn nước ngoài

 

 

47

 

 
Dịch vụ xử lý rác thải (CPC 9402)

 

51% vốn nước ngoài

 

 

48

 

 
Dịch vụ làm sạch khí thải (CPC 94040)

 

51% vốn nước ngoài

 

 

49

 

Dịch vụ xử lý tiếng ồn (CPC 94050)

 

 

50

 

Dịch vụ đáng giá tác động môi trường (CPC 94090)

 

 

51

 

Dịch vụ liên quan đến khai thác mỏ (CPC 883)

 

51% vốn nước ngoài

 

 

BẢO HIỂM – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

 

51

 

Bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.

 

100% vốn nước ngoài

 

 

52

 

Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính khác

 

100% vốn nước ngoài

 

 

53

 

Dịch vụ chứng khoán

 

49% vốn nước ngoài

 

 

DỊCH VỤ BỆNH VIỆN

 

54

 

Dịchvụ bệnh viện  (CPC 9311)
 

 

100% vốn nước ngoài
 
Vốn đầu tư tối thiểu cho một bệnh viện là 20 triệu đôla Mỹ,bệnh xá đa khoa(policlinic) là 2triệu đôla Mỹ và cơ sở điều trị chuyên khoa là 200 nghìn đôla Mỹ.

 

 

55

 

Các dịch vụ nha khoavàkhámbệnh (CPC 9312)

 

 

DỊCH VỤ VẬN TẢI - LOGISTICS

 

56

 

Dịchvụ vận tải hành khách bằng đường biển,trừ vận tải nội địa (CPC 7211)

 

51% vốn nước ngoài; Sau 05 năm cho phép 100% vốn nước ngoài.
Lưu ý: 01 năm chỉ cho phép TL 01 DN thực hiện chức năng này

 

 

57

 

Dịchvụ vận tải hàng hóa bằng đường biển, trừ vận tải nộiđịa(CPC 7212):
Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế:
1.Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng,từ niêmyết giá tới lập chứng từ;
2.Đại diện cho chủ hàng;
3.Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu;
4.Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và
5.Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợpc ung cấp dịch vụ vận tải tích hợp.

 

 

58

 

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ (CPC 7411)

 

50% vốn nước ngoài

 

 

59

 

Dịch vụ thông quan (). Bao gồm hoạt động:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải như: giao nhận hàng hóa; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 

51% vốn nước ngoài, Sau 05 năm 80% vốn nước ngoài

 

 

60

 

Dịch vụ kho bãi công-ten-nơ

 

51% vốn nước ngoài, Sau 07 năm không hạn chế

 

 

61

 

 
Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường
 thủy nội địa (CPC 7221)

 

49% vốn nước ngoài

 

 

62

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa (CPC 7222)

 

 

63

 

Dịch vụ vận tải đường hàng không:
Dịchvụ bán và tiếp thị sản phẩm hàng không
 

 

Các hãng hàng không nước ngoài được phépcungcấp dịchvụtại Việt Namthông quavăn phòng bán vé củamìnhhoặccác đại lýtại Việt Nam.

 

 

64

 

Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay (CPC8868**)

 

51% vốn nước ngoài; Sau 05 năm cho phép 100% vốn nước ngoài

 

 

65

 

Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104)

 

100% vốn nước ngoài

 

 

66

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt (CPC 7112)

 

49% vốn nước ngoài

 

 

67

 

Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường bộ(CPC 7121+7122)
 

 

51% vốn nước ngoài

 

 

68

 

Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ (CPC 7123)
 

 

 

69

 

Dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ,trừ dịchvụcungcấptại các sânbay (một phầncủaCPC 7411)

 

50% vốn nước ngoài

 

 

70

 

Dịch vụ kho bãi (CPC742)

 

51% vốn nước ngoài; Sau 07 năm không hạn chế

 

 

71

 

Dịch vụ đại lý vận tải hànghóa
(CPC 748)

 

 

72

 

 
Các dịch vụ khác (một phầncủaCPC 749)
Kiểm tra vận đơn;dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa;giám định hàng hóa,dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng;
dịch vụ nhận và chấp nhận hàng;dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải. Các dịch vụ này được thực hiện thay  mặt cho chủ hàng.
 

 

51% vốn nước ngoài; Sau 07 năm không hạn chế

 

 

73

 

Dịch vụ bảo dưỡng (CPC 84250)

 

 

 

DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 

74

 

Dịch vụ liên quan đến nông nghiệp săn bắn và lâm nghiệp (CPC 881)

 

51% vốn nước ngoài

 

 

75

 

Nuôi trồng thủy hải sản (đối với nuôi trồng thủy sản chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).

 

100% vốn nước ngoài

 

 

CÁC NGÀNH NGHỀ CHƯA CHO PHÉP

 

76

 

Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

 

Chưa cho phép

 

 

77

 

Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác (CPC 83109)

 

Chưa cho phép

 

 

78

 

Dịch vụ ghi âm

 

Chưa cho phép

 

 

79

 

Dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở (CPC 922)

 

Chưa cho phép

 

 

80

 

Dịch vụ thú y (CPC 932)

 

Chưa cho phép

 

 

81

 

Dịch vụ thương mại

 

Chưa cam kết

 

 

82

 

Hoạt động phiên dịch, dịch thuật, tư vấn giáo dục

 

Chưa cam kết

 

 

83

 

Thực hiện xuất nhập khẩu sách, báo,tạp chí

 

Không được quyền nhập khẩu

 

 

84

 

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

 

Chưa cam kết

 

 

85

 

Chế biến thức ăn nuôi trồng thủy, hải sản

 

Chưa cam kết

 

 

86

 

Khai thác và cung cấp nước thải

 

Chưa cam kết

 

 

87

 

Dịch vụ đóng gói

 

Chưa cam kết

 

 

88

 

Thăm dò dư luận

 

Bị loại trừ

 

 

89

 

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

 

Chưa cam kết

 

 

90

 

Các ngành khác chưa được cam kết tại Biểu cam kết WTO

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH NELSON  CỘNG SỰ - NELSON & PARTNER LAWFIRM
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN THANH VÀ CỘNG SỰ - LUẬT SƯ TRẦN THANH
Trụ sở chính : 553 Nguyễn An Ninh – Phường Nguyễn An Ninh – Tp Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hotline: 0915114143-0908883985- Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Liên lạc02543573168  - 0908.883.985

Website: http://tuvan24h.net/ và http://luatsutuvan24h.com / http://luatsuvungtau.vn

              http://dangkykinhdanhvungtau.com + http://congtyluatnelson.com

Chi nhánh:
TP HCM : 8/96 Đinh Bộ Lĩnh - Phường 24 - Q.Bình Thạnh- TpHCM
Hà NộiSố 222 Ho Tân Mai- P. Tân Mai - Q Hoàng Mai - Tp Hà Nội
Khánh Hòa : Số 11A Hoàn Kiếm- P. Phước Hòa-Tp Nha Trang
Bình Thuận : 191A Tôn Đức Thắng, P.Phú ThủyTp Phan Thiết
Nam Định : Phố Lạc Quần - Trực Ninh - Tỉnh Nam Định

Ngoài ra còn có các Chi nhánh tại các tỉnh: Lâm Đồng, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Đà Nẵng ....